Mõtteid emotsionaalsest süsteemist

Sellelt lehelt leiab mõtteid psühholoogia- ja juhtimise kokkupuutepunktidest. Püüan siin kajastada eelkõige organisatsiooni emotsionaalset osa, valdkonda, mida juhtimine enda jaoks alles avastab.

Suhted organisatsioonis

Kusagilt internetiavarustest jäi silma üks Äripäeva lugu, milles muuhulgas kirjutatakse kui olulised on suhted inimese elus.


Loe lisaks

Võimust ja selle mõjust

Ilmselt on paljud meist mingil hetkel mõelnud, miks muutub ühe või teise inimese käitumine juhtpositsioonile jõudes või miks on juhil ja alluval sageli nii keeruline ühist keelt leida.

Teadlased on välja selgitanud, et põhjuseid ei maksa otsida pelgalt konkreetsest inimesest, sest võimul on omadus mõjutada närvisüsteemi toimimist.
Loe lisaks

Visioonist lähtuv coaching

Kui eelmises postituses käsitlesin püsivate muutuste loomiseks vajalikke tingimusi teooriast lähtuvalt, siis seekord kirjeldan, kuidas rakendada sama teooriat coaching’us. Selle teooria põhist lähenemist nimetatakse visioonil põhinevaks coaching’uks.

Loe lisaks

Pühendumisest ja motivatsioonist ning neuroteadusest

Miks inimesed käituvad just selliselt nagu nad käituvad? Kuidas tagada motivatsiooni ja pikaajalist pühendumist? ... ning kõik need muud küsimused, mis töös inimestega ikka ja jälle esile kerkivad. Õnneks on tänane neuroteadus jõudnud tasemele, kus ajus toimuvaid protsesse ollakse suutelised juba üsna hästi tõlgendama ja see on võimaldanud neid tulemusi ka edukalt praktikasse rakendada. Hea kui mingi osa sellest teadmisest jõuks mingil ajahetkel ka igapäevasess rakendusse, leiab see siis aset eriala professionaalide, coachide või juhtide kaudu. Eriti aktuaalne on see täna, kus inimkapital on kriitiliseks ressursiks.

Loe lisaks

Emotsionaalne struktuur

Nüüdisaegne juhtimisteadus on meile õpetanud, et ilma selgelt määratletud eesmärkide, fikseeritud protsesside, funktsioonide jms ei ole organisatsioonis tulemuste saavutamine reaalne. Kuigi niisugune ratsionaalsusest ja loogikast lähtumine on suures osas oluline, jõutakse järjest enam arusaamisele, et ainult sellest ei piisa.

Loe lisaks

Konformsus organisatsioonis

Hiljuti juhtusin lugema R. Goffee ja G.Jones’i raamatut „Miks peaks keegi siin töötama?“, milles autorid kirjeldavad inimestevaheliste erinevuste aktsepteerimise olulisust organisatsioonis ning seda mitte ainult „mees vs naine“ tasemel vaid määral, mis puudutab  sügavamat arusaamist maailmast.
Loe lisaks

Koostöö vajadusest

Viimasel ajal on palju on räägitud vajadusest tihendada koostööd erinevate valdkondade vahel, leidmaks viise lisaväärtuse loomiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.

Loe lisaks