Oled sa märganud, et sinu organisatsioonis on konfliktide hulk ja rahulolematus kasvanud? Inimestevahelised suhted on teravad ning eksisteerivad teatud ametikohad, millele inimesed ei püsi? Sageli on moodustunud vastandlike seisukohtadega osapooled,  kelle vahel suhtlus ja koostöö juba mõnda aega ei suju ning kõik jõupingutused ühisosa leidmiseks tunduvad asjatud?

Kui nii, siis suure tõenäosusega on tegemist vajakajäämistega organisatsiooni emotsionaalses süsteemis.

Mis on emotsionaalne süsteem?

Emotsionaalne süsteem koosneb inimestest ja nendevahelistest suhtest. See on osa organisatsioonist, mis loob sisu funktsionaalsele süsteemile, sellele osale organisatsioonist, mida õpetakse meile ülikoolis ning mida on võimalik käsitleda loogika ja ratsionaalse lähenemise kaudu.

Millel baseerub?

Emotsionaalse süsteemi alus on bioloogias. Protsessides, mille kohaselt töötab meie aju, toimides alateadlike, automaatsete reaktsioonidena, püüdes toime tulla ärevuse ja pingega, mida tekitavad meid ümbritsevad olukorrad.

Kuidas märgata?

Automaatsed protsessid tingivad tüüpilisi käitumisi, millega kaasneb teatud sümptomaatika. Sellisteks iseloomulikeks tunnusteks on näiteks: sagenenud konfliktid, kuulujutud ja tagarääkimised, süüdlaste otsimine, koalitsioonide ja alamgruppide teke, puudumiste ja haiguste sagenemine, inimeste sage vahetumine teatud positsioonidel jms.

Kuidas aitab süsteemne coaching?

Süsteemne coaching aitab läbi sümptomaatika ja suhtemustrite kaardistamise emotsionaalsed protsessid nähtavaks teha ning leida viise, kuidas nendega toime tulla. 

Töö emotsionaalsete protsessidega ei ole kiirete lahenduste tee.  See nõuab valmisolekut vaadata peeglisse ja teha tööd iseenda ning kogu organisatsiooniga.