Visioonist lähtuv coaching

Kui eelmises postituses käsitlesin püsivate muutuste loomiseks vajalikke tingimusi teooriast lähtuvalt, siis seekord kirjeldan, kuidas rakendada antud teooriat coachingus. Lähenemist, mis seda teooriat kasutab, nimetatakse visioonil baseeruvaks coachinguks.

Kui sageli keskendutakse töös inimestega eelkõige organisatsiooni (välistele) vajadustele, inimeste nõrkustele ja probleemidele, aktiveerides negatiivsed emotsionaalsed käivitajad, siis visioonil baseeruva käsitluse puhul lähtutakse inimese vajadustest.

Kõige aluseks on inimese tulevikuvisioon (nn ideaalmina). Selle kujundamine baseerub inimese minatunnetusel, tema väärtustel, unistustel ja püüdlustel. Suurem teadlikkus oma ideaalminast, mida toetavad kinnitavad mõtted, loob inimese jaoks tähenduse, mis aktiveerib positiivseid emotsionaalseid käivitajaid. Ideaalmina on varjatud jõud, mis paneb liikuma tegelikkusest soovitud tuleviku poole.

Coachi ülesandeks on aidata inimesel täpsustada oma väärtusi, süüvida tulevikunägemustesse ning mõelda sellele “kes ma soovin olla”. Kuigi muutuste elluviimiseks on oluline tunda ka tänast olukorda ja sellega seotud väljakutseid (nn. tegelikku mina), annab pelgalt tänasele keskendumine (negatiivsed emotsionaalsed käivitajad aktiveerides) soovitud eesmärkidele vastupidiseid tulemusi.
Selleks, et saavutada püsivad muutused, kombineeritakse positiivseid ja negatiivseid käivitajaid. Esimese sammuna luuakse ideaalminal baseeruv visioon. Visioonile lisanduvad väliseid vajadusi kajastuvad eesmärgid ja tulemused ning sammud nendeni jõudmiseks. Teooriast lähtuvalt on püsiva muutuse kindlustamiseks vajalik, et oluliselt suurem osakaal oleks positiivsetel emotsionaalsetel käivitajatel. See tähendab, et oluliselt enam aega pühendatakse inimese enda vajaduste ja visiooni määratlemisele.  

Kõige selle eelduseks on coachee ja coachi vaheline kvaliteetne suhe. Kvaliteetne suhe saab aluse coachi-poolsest empaatilisest toetuse ja mõistmise väljendamisest, mis loob usaldusliku ja positiivse õhkkonna. 

Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et pikaajaliseks pühendumiseks on vajalik positiivsete emotsionaalsete käivitajate suurem osakaal. Nende olemasolu loob aluse avatusele, suuremale kognitiivsele võimekusele, positiivsusele ja loovusele. Sellise seisundi saavutamiseks on vajalik keskenduda esmajoones inimese väärtustele, unistustele ja eesmärkidele. Negatiivsed käivitajad aitavad jõuda tulemusteni, kuid nende osakaal peab olema oluliselt väiksem. Negatiivsed käivitajad rakenduvad eelkõige läbi keskendumise välistele eesmärkidele ja –tulemustele. 

Kõige aluseks on hea side inimesega. Empaatiline ja inimest väärtustav side võimaldab üles ehitada kõik järgneva.Eelmine
Pühendumisest ja motivatsioonist ning neuroteadusest
Järgmine
Võimust ja selle mõjust