Võimust ja selle mõjust

Ilmselt on paljud meist mingil hetkel mõelnud, et miks muutub ühe või teise inimese käitumine juhipositsioonile jõudes või miks on juhil ja alluval sageli nii keeruline ühist keelt ei leida.

Teadlased on selgitanud, et põhjuseid ei maksa otsida pelgalt konkreetsest inimesest, sest võimul on omadus mõjutada närvisüsteemi toimimist.
Loe lisaks

Visioonist lähtuv coaching

Kui eelmises postituses käsitlesin püsivate muutuste loomiseks vajalikke tingimusi teooriast lähtuvalt, siis seekord kirjeldan, kuidas rakendada antud teooriat coachingus. Lähenemist, mis seda teooriat kasutab, nimetatakse visioonil baseeruvaks coachinguks.

Loe lisaks

Pühendumisest ja motivatsioonist ning neuroteadusest

Miks inimesed käituvad just selliselt nagu nad käituvad? Kuidas tagada motivatsiooni ja pikaajalist pühendumist? ... ning kõik need muud küsimused, mis töös inimestega ikka ja jälle esile kerkivad. Õnneks on tänane neuroteadus jõudnud tasemele, kus ajus toimuvaid protsesse ollakse suutelised juba üsna hästi tõlgendama ja see on võimaldanud neid tulemusi ka edukalt praktikasse rakendada. Hea kui mingi osa sellest teadmisest jõuks mingil ajahetkel ka igapäevasess rakendusse, leiab see siis aset eriala professionaalide, coachide või juhtide kaudu. Eriti aktuaalne on see täna, kus inimkapital on kriitiliseks ressursiks.

Loe lisaks

Emotsionaalne struktuur

Kaasaegne juhtimisteadus on meile õpetanud, et ilma  selgelt määratletud eesmärkide, fikseeritud protsesside, funktsioonide jms ei ole organisatsiooni tulemuslikkuse saavutamine reaalne. Kuigi sellisel ratsionaalsusest ja loogikast lähtumisel on suur osa tõtt, jõutakse järjest enam aruaamisele, et ainult sellest ei piisa.
Loe lisaks

Konformsus organisatsioonis

Hiljuti juhtusin lugema R. Goffee ja G.Jones’i raamatut „Miks peaks keegi siin töötama?“, milles autorid kirjeldavad inimestevaheliste erinevuste aktsepteerimise olulisust organisatsioonis ning seda mitte ainult „mees vs naine“ tasemel vaid määral, mis puudutab  sügavamat arusaamist maailmast.
Loe lisaks

Koostöö vajadusest

Viimasel ajal on palju on räägitud vajadusest tihendada koostööd erinevate valdkondade vahel, leidmaks viise lisaväärtuse loomiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.

Loe lisaks