DISC analüüs on käitumispõhine kirjeldus inimesele iseloomulikest käitumise eripäradest, baseerudes neljal dimensioonil:
  • Dominantsus (Dominance)
  • Mõjuvus (Influence)
  • Stabiilsus (Steadiness)
  • Kohusetundlikkus (Complience)

DISC on eelkõige teadlikkuse tööriist – vahend enda ja teiste paremaks mõistmiseks ning teadlikke kohanduste tegemiseks koostöös ja suhtluses.

DISC analüüsist on kasu kui soovid endast ja enda võimetest-vajadustest selgemat ülevaadet saada, oled tegemas muudatust tööalases karjääris või soovid analüüsida oma käitumist.

Organisatsiooni jaoks võimaldab DISC mõista, miks inimesed käituvad just nii nagu nad käituvad, millised ressursid peituvad inimestes ning kuidas neid ressursse vastastikku kõige mõistlikum on rakendada.

Uuringud näitavad, et pelgalt teadlikuks saamine enda tugevustest annab ca 20% tulemuslikkuse tõusu.


RAKENDUSED

Personaalne analüüs
Võimalus analüüsida ennast, oma tugevaid ja nõrku külgi, aru saada mis mind käivitab, millises valdkonnas saan ennast parimal viisil rakendada, milline roll sobib mulle tööks meeskonnas jms.

Ametikoha analüüs
Aitab mõista milline peaks olema inimene, kes antud ametikohale ideaalselt sobiks. Samuti võimaldab analüüs aru saada, millisel määral sobib olemasolev inimene antud ametikoha ja selle vajadustega ning millises suunas on otstarbekas inimest arendada.

Meeskonna analüüs
Võimaldab aru saada milline on antud meeskonnaliikmete potentsiaal, milliseid ressursse on meeskonnas piisavalt ning milliseid on eesmärkide saavutamiseks täiendavalt juurde vaja. Meeskonna analüüs toob välja võimalikud konfliktikohad ja selle, kuidas omavahelist suhtlust ning koostööd soodustada.

DISC koolitus
DISC koolitus on mõeldud DISC metoodika põhitõdede tutvustamiseks. Koolitust on hea kombineerida meeskonnaliikmete analüüsidega.  Koolitus aitab mõista, kuidas paremini koostööd teha, millised on võimalikud konfliktikohad, millised on meeskonnaliikmete tugevused ja nõrkused jpm, mis võimaldab teha teadlikke kohandusi käitumises.